Training

Groep lachend

Om nieuwe inzichten en vaardigheden te verkrijgen, zijn trainingen nodig. Luisteren, kijken, denken, begrijpen, voelen, doen, weten, feedback krijgen, herhalen, versterken, oefenen, lachen, leren, uit kunnen leggen, presenteren, etc. Op deze wijze kan uiteindelijk meesterschap worden bereikt. Er wordt wel eens gesuggereerd dat trainingen niet altijd het gewenste resultaat opleveren. Mensen vervallen immers soms terug in oude gewoonten en onbewust ingesleten patronen. Zeker, dat kan gebeuren. Het is daarom juist van belang om trainingen toe te passen in een proces van leren in plaats van als losstaande evenementen te zien. Een trainingsdag met ‘terugkomochtend’ gaan nou eenmaal het ingesleten gedrag van mensen niet structureel vervangen voor effectiever gedrag. 

Leren vind plaats op meerdere niveau’s. Bewust vaardigheden in trainen zodat deze geconditioneerd worden is van belang om onbewust bekwaam te worden in die nieuwe vaardigheid. Zeker zo belangrijk is het om tegelijkertijd leermethodes toe te passen op onbewust niveau. Het onderbewustzijn kan ‘veel meer en sneller leren en assimileren’. Trainingen van Salespiration zijn ontworpen om zowel op bewuste als op onbewuste niveau’s, je nieuwe inzichten, vaardigheden en gedrag te leren. 

Omdat nieuwe vaardigheden en inzichten geen garantie zijn, dat deze ook structureel worden gebruikt, is het van belang om trainingen toe te passen als middel.  Een geschakeld onderdeel van het Salespiraction Plan. De inspiratie om die vaardigheden met intrensieke motivatie toe te blijven passen en verder te verbeteren. Dat is de basis voor blijvend en duurzaam succes. 

Assessments

Coaching