Salescoaching

OJP coaching 600 x 400

Salescoaching is erop gericht om salesprofessionals en sales managers te helpen het beste uit zich zelf te blijven halen. 

Nadat mensen zijn getrained en begeleid om met extra vaardigheden, nieuwe inzichten en aangescherpte werkwijzen te presteren, is herhaling op diverse manieren van belang. Mensen vervallen immers snel terug in hun oude gewoonten en patronen. Dezse doorbreken lukt nou eenmaal niet met een paar dagen training. 

“Learning is Remembering” – Socrates

Salescoaching is heel practisch een verankerings systeem waarin verkopers en hun leiders wordt gevraagd naar oplossingen voor de problemen die ze tegenkomen in het nastreven van doelstellingen. De antwoorden zijn bekend bij de mensen omdat ze de kennis en ervaring hebben. Met salescoaching wordt dit op bewuste en onbewuste manieren, aan de oppervlakte gebracht.

Daarnaast worden natuurlijk ook adviezen gegeven om oplossingen effectief te implementeren. De lijn tussen coachen en adviseren is dun maar zeer helder.  

Individuele salescoaching. Een verkoper kan door diverse oorzaken, minder presteren. Een verkoopleider kan moeite hebben om hhet beste uit zijn team te halen of uit bepaalde individuele verkopers. Met een persoonlijk coachingstraject en aandacht kan er een doorbraak worden gecreeerd waardoor prestaties en plezier op het gewenste niveau komen. 

Vertrouwen, veiligheid en respect: Coaching start altijd met een persoonlijke kennismaking omdat de 'connectie' tussen jou en de coach zo belangrijk is. De basis is wederzijds respect, veiligheid en vooral vertrouwen. 

Het coachingsplan van A naar B: Na de persoonlijke kennismaking maak je met de coach een heldere afspraak over het coachingstraject en stel je samen in overleg een coachingsplan op. Gedurende het hele coachingstraject worden in alle fasen geëvalueerd en besproken of het traject verloopt in lijn met de doelstellingen en verwachtingen. 


Assessments

Coaching