Profiel onderzoek

Wat is het probleem?  Desinteresse in de baan, slechte prestaties, geen toewijding. Juiste man op de juiste plaats?  Duur van de test 1 à 1½ uur.

Wat meet het instrument? De totale persoon ten aanzien van:

  • Denkwijze
    Taalvaardigheid, Verbaal Redeneren, Rekenvaardigheid, Numeriek inzicht
  • Karaktereigenschappen
    Energieniveau, Zelfbewustzijn, Sociabiliteit, Inschikkelijkheid, Grondhouding, Besluitvaardigheid, Aanpassingsvermogen, Onafhankelijkheid, Oordeelsvorming
  • Beroepsinteresse
    Technisch, Financieel/Administratief, Mechanisch, Ondernemend, Dienstbaar, Creatief

Wat biedt het instrument?
Een selectietool, een coachings – trainings -en ontwikkelingsinstrument. Het meet vaardigheden, succesvolle carrièreplanning, meet competenties en is hulpmiddel bij talentmanagement.
Het levert negen rapporten, w.o.: Individueel rapport, Plaatsingsrapport, Coachingsrapport, Beroepenmatch-rapport, Beknopt vertrouwelijk rapport, Sales Management rapport.

 De meeste onderzoeken, waaronder het PROFIEL ONDERZOEK, kennen een WAARHEIDSGEHALTESCHAAL (distortion scale). Aangegeven wordt in een reeks van 1 tot 10 in hoeverre de kandidaat de test naar waarheid heeft ingevuld.


Assessments

Coaching