Prestatie onderzoek

JUNGIAANS PRESTATIE ONDERZOEK

Wat is het probleem?
Aanpassingsproblemen, onvoldoende productief, werkgerelateerde incompetentie, frustraties en conflicten.
Duur van de test 20 minuten.

Wat meet het instrument?
Werkmotivatie en arbeidsgerelateerde informatie t.a.v. Productiviteit, Kwaliteit van het werk, Ondernemend, Teamwork, Probleemoplossend en suggesties deze te verbeteren. Motivatie-energie en waardoor wordt kandidaat gemotiveerd.
Hoe reageert de kandidaat op spanningen en frustraties op het werk.

DISC: Dominantie, Invloed, Stabiliteit, Nauwkeurigheid/Analytisch, met 5e Motivatieschaal.

Wat biedt het instrument?
Toename van arbeidsproductiviteit en loyaliteit, prestaties te begeleiden en het belang hier aandacht aan te schenken.
Drie rapporten: Management rapport, Individueel rapport en Grafisch rapport

Assessments

Coaching